Profiel verwijderen

Via je account kun je kiezen voor ‘Mijn gegevens’ en daarna kiezen voor ‘instellingen’. Hier kun je je account verwijderen

 Je complete account verwijderen via route.nl:

  1. Klik rechtsboven op onze website op je naam als je bent ingelogd.
  2. Klikt vervolgens op 'Mijn gegevens'
  3. Selecteer vervolgens ‘Instellingen’ in het menu.
  4. Scroll naar ‘Account opzeggen’.
  5. Klik op ‘Verwijder mijn account’.
  6. Er opent nu een pop-up. Typ hierin het woord ‘VERWIJDEREN’ in hoofdletters.
  7. Klik op ‘Ja, verwijder mijn account’.
  8. Je account is nu verwijderd.
Heeft dit artikel je vraag beantwoord? Bedankt voor je terugkoppeling Er was een probleem bij het toevoegen van jouw feedback, probeer het nog eens.